video

První pomoc v jeskyni

V říjnu loňského roku proběhlo v Býčí skále školení o první pomoci, při úrazu v podmínkách, jako jsou  právě jeskyně apod. Na stránkách www.byciskal.cz se nachází i doporučený seznam vybavení lékarničky.

Štědrý den 2011

 Krátká videoreportáž z oslavy Štědrého dne po Býčiskalsku. I když se letos nesešli muzikanti, o zábavu nouze nebyla.