Therion – thconfig

Příklad a rozebrání thconfig souboru, základního souboru pro export Therionu.

Zde jsem vybral a popsal některé příkazy sloužící pro úpravu exportu map v souboru thconfig. V případě, že uděláte nějakou chybu kompilace neproběhne a Therion ve většině případů v logu vyhodí číslo řádku a co se mu na něm nelíbí. V tomto případě se dá kliknout na červenou chybu a vyznačí se řádek s chybou. Pozor, číslo řádku o 1 nesedí, neboť samotný soubor ještě obsahuje příkaz encoding utf-8, který není zobrazen. Viz obrázek.

    

 

layout plan #komentář

# – Slouží k oddělení komentáře, cokoliv se v řádku nachází za # program nebere v potaz. Jednotlivé příkazy můžete pomocí # „vypnout“.

 

source prvnijeskyne.th

source druhajeskyne.th

Nastavení odkud má program čerpat data pro zpracování, může být více souborů.

 

layout plan

Vytvoření layoutu – souboru nastavení pro export. Může jich být několik (např. pro půdorys a řez) a dají se i kombinovat. Plan je volitelné jméno.

 

map-comment „Býčí skála, Moravský kras<br>Plán 1:150<br>K datu 11/2016“

Komentář mapy. Tag <br> slouží k vytvoření nového řádku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Další použitelné tagy jsou:

 • <center> pro zarovnání na střed
 • <thsp> pro menší mezeru
 • <rtl></rtl> pro výpis textu zprava doleva
 • <rm>, <it>, <bf>, <ss>, <si> pro přepínání fontů, viz obrázek:

 

language cz

Jazyk výstupu, např. cz, en. Má vliv zejména na legendu ale i popisky v mapě se dají zadávat i vícejazyčně.

 

scale 1 150

Měřítko mapy 1:150. Výchozí hodnota, tj. bez zadání příkazu, je 1:200.

 

map-header 70 -45 center

Umístění hlavičky mapy. Další volby, které se dají použít místo center: off/n/s/e/w/ne/nw/se/sw.

 

map-header-bg on

Zapne neprůhledné pozadí hlavičky.

 

overlap 2 cm

Odsazení kresby od okraje „plátna“.

 

debug all

Velmi užitečná příkaz, vykreslí vše co není dále v kódu zakázáno. Ukáže posunutí kreseb vůči náčrtku apod.

 

scale-bar 1 m

Nastavení velikosti grafického měřítka mapy na 1 metr.

 

rotate 50

Natočí zobrazení mapy o 50 stupňů.

 

grid bottom            

Zobrazí mřížku pod mapou.

 

grid-size 10 10 10 m

Rozměry mřížky X Y Z (pro řez) v metrech.

 

grid-coords border

Zobrazí na okrajích mřížky souřadnice dle nastaveného výstupního souřadnicového systému.

 

cs iJTSK

Nastavení souřadnicového systému. Více možností a návazností je popsaných v Therion Booku.

 

symbol-assign line survey AUT 

Nastavení symbolové sady polygonu. Prvkům se dají přiřazovat značky z konkrétních symbolových sad.

 

color map-bg [90 90 90]

Nastavení barvy pozadí mapy v rozsahu 0 až 100 RGB (červená, zelená, modrá).

 

color map-fg [50 50 50] 

Stejným způsobem jako pozadí se dá vybarvit i mapa.

 

color map-fg altitude

Tento příkaz vybarví mapu podle průměrné nadmořské výšky daného scrapu.

 

symbol-color line survey [0 100 0]

Můžeme nastavit i konkrétní barvu pro prvky. Zde je nastaven zelený polygon. 

 

legend on

Legendu můžeme zapnout nebo vypnout pomocí přepínačů on/off.

 

legend-width 0.175 m

Můžeme nastavit i šířku legendy, pokud nám nevyhovuje.

 

transparency on
opacity 70

Zapne a nastaví hodnotu průhlednosti překrývajících se částí. Také má vliv na saturaci barev pokud je zapnutá funkce color map-fg altitude.

 

layers on

Aktivuje vrstvy jednotlivých map v pdf souboru.

 

symbol-hide point station 
symbol-show point station

První řádek vypne zobrazení měřičských bodů a druhý zapne. Pokud použijete oba, platí ten napsaný níže ve struktuře layoutu.

 

symbol-hide line survey

Skryje polygon.

 

symbol-hide point station:temporary

Skryje dočasné měřičské body.

 

symbol-hide point label

Skryje  popisky v mapě.

 

symbol-hide group all
symbol-show line wall

Můžete také nechat skrýt vše a zobrazit jen stěny.

 

statistics topo-length on

Zobrazí délky zmapované části pro jednotlivé mapéry. Může se hodit i pro kontrolu, jestli nepočítáte někde duplicitní měření.

 

statistics explo-length on

Zobrazí délky objevů pro jednotlivé explorační skupiny.

 

debug station-names
debug scrap-names

Tyto příkazy zobrazují názvy meřičských bodů a scrapů.

 

doc-author „Štěpán Mátl“
doc-keywords „Fialová chodba, HMŠ, CHAJ, Velikonoční dóm, Dračí propast“
doc-subject „Nová Fialová chodba pro publikaci“
doc-title „Nová Fialová chodba“ 

Nastavenáí pro samotný pdf dokument, autor dokumentu, klíčová slova (vhodné pro vyhledávání), předmět dokumentu a název dokumentu.

 

endlayout

Layout je párový tag, takže musí být ukončen podobně jako survey a centreline.

 

layout water-blue
code metapost
def a_water (expr p) =
T:=identity;
thfill p withcolor (0.0, 0.5, 1.0);
enddef;
endlayout

Layout vyplňující vodní plochy modrou barvou.

 

text cz „point station:temporary“ „měřický bod (nestabilizovaný)“
text cz „point station:fixed“ „měřický bod (stabilizovaný)“
text cz „line wall:flowstone“ „sintrová stěna“
text cz „line wall:overlying“ „stěna vyšší úrovně“
text cz „line wall:pit“ „stěna propasti“
text cz „point station-name“ „číslo měřického bodu“
text cz „point stalagmites“   „stalagmity“
text cz „point stalactites“ „stalaktity“
text cz „line fixed-ladder“ „pevný žebřík“

Některé názvy v legendě nejsou přeloženy do češtiny, zde je několik z nich přeložených.

 

select fialova.m@fialova_chodba.bycina_celek
select vrtaky.bycina_celek

V případě většího propojeného projektu se někdy hodí vygenerování pouze části jeskyně. K tomu slouží příkaz select. První řádek je výběr map: nazev_mapy@survey_ve_kterem_je_mapa.slucujici_survey. Druhý řádek je výběr survey: nazev_survey.slucujici_survey. V případě, že provedete úspěšnou kompilaci, struktura mapsurvey se vám načte v pravém postraním panelu a stačí si to jen naklikat. Viz přiložený obrázek.

 

V obrázku je i patrné nastavení automatického načtení vygenerované pdf mapy, úplně dole.

 

export map -layout plan  -layout water-blue -output output/Fialova_Ch.pdf
export map -layout plan -projection extended -output output/Fialova_Ch_rozvinuty_rez.pdf

Export půdorysu a rozvinutého řezu do složky output.

 

export model -format survex -output output/Fialova_Ch.3d

Exportuje model v 3D formátu programu Survex, který je potřeba mít doinstalovaný.

 

export model -output output/Fialova_Ch.lox

Export v 3D formatu Therionu pro Loch.

 

export continuation-list

Pokud v mapě zadáváte poin continuation tj. pokračování, zde je možné vyexportovat přehlednou html tabulku.

 

export cave-list

Máte-li více jeskyní a u všech správně doplněn parametr entrance můžete exportovat jejich seznam do html.

 

export map -format kml -o output/Fialova_Ch.kml
export model -format kml -output output/Fialova_Ch – model.kml

Super možností je export souborů kml pro Google Earth.

 

Soubor se všemi použitými příkazy můžete zobrazit stáhnout zde: thconfig_mustr a thconfig_mustr.rar

Další nejen české návody najdete na stránkách Therionu v sekci wiki https://therion.speleo.sk/wiki/czsk.

 

Štěpán

Facebook Twitter Google+ YouTube 

2 komentáře u Therion – thconfig

 • avatar
  Vlk Luděk napsal:

  Ahoj, s Therionem celkem umím, dělám s ním složitější systém – Petzolodvy jeskyně. Nicméně teď jsem narazil na to, že potřebuji udělat čistou propast – to znamená vertikálu. S polygonem není problém, ale nevím, jak správně obalit polygon. Udělám-li scrap „-elevation“, obalí se to špatně. Zkoušel jsem definovat příčné řezy, taky to nejde. Nemáš nějaký vzor nebo tip, jak to šikovně obalit? Luděk

 • avatar
  Bob napsal:

  Trochu mi pomohlo stanicování

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.